Priser

separator

Jeg har tid til deg, og har et stort engasjement for å bistå deg med min kompetanse. Hvor ikke annet er avtalt, tar jeg betalt for medgått tid med en timesats på kr 950,- eks.mva. Det beregnes 5 % biomkostninger i tillegg til alle priser på denne siden. Offentlige gebyrer/omkostninger kommer i tillegg.

Jeg gir deg gjerne fast pris på en rekke typer oppdrag. Her er en kort liste av de mest vanlige oppdragene.

  • Overskjøting av eiendom.
  • Bistand med tinglysing av rettigheter/avtaler i grunnboken.
  • Seksjonering av boligeiendom etter eierseksjonsloven, inntil 4 boenheter: kr 8000 eks. mva. Deretter kr 600 pr ekstra boenhet. Dette forutsetter at det foreligger korrekte plantegninger av bygningen. Mine samarbeidspartnere bistår gjerne med oppmåling og opptegning av plantegninger der dette ikke finnes.
  • Søknad om fradeling av boligtomt etter plan- og bygningsloven: kr 9500 eks. mva. Dette inkluderer nabovarsling, opptegning av detaljert situasjonskart, søknad til kommunen om oppretting av grunneiendom, og rekvisisjon av kartforretning. Merk at det er en forutsetning for å få godkjent en fradeling at det foreligger rettigheter til vei, vann og avløp.
  • Verdivurdering av enebolig og leilighet: kr 1500 eks. mva. For enebolig med leilighet og tomannsbolig kr 2000 eks mva. For boliger med flere boligenheter avtales pris i hvert enkelt tilfelle.
  • Rådgivning for sameier. Møteledelse, utarbeiding av vedtekter, sameiermøte osv.